Sophie Guignard

Universitetslektor i franska vid Institutionen för moderna språk, Romanska språk

E-post:
sophie.guignard[AT-tecken]moderna.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 L
Postadress:
Box 636
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Universitetslektor i franska vid Institutionen för Moderna språk, Uppsala Universitet. Doktorsexamen i romanska språk / franska vid Uppsala Universitet (oktober 2015).

3-årig VR-finansierad internationell postdok vid Université Paris III/Sorbonne Nouvelle i Paris, med hemvist vid Stockholms universitet (2017-2020).

Lärarexamen (2009) och legitimerad lärare sedan 2010, jag undervisar också i franska som moderna språk och som modersmål, på Stockholms kommunala grundskolor och på gymnasiet.

Min doktorsavhandling Le cœur, l’âme et le corps utforskar litterära uttryck av det intima i ett urval av kvinnors romaner från 1900-talet och nutiden. I min postdoktorala forskning undersökte jag narratologiska och litteraturhistoriska aspekter av irrationnella processer i nutida romaner av Marie NDiaye, Claire Castillon och Carole Martinez. Forskningen bygger på feministiska och posthumanistiska teorier.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Sophie Guignard
Senast uppdaterad: 2021-03-09