Martina Möller

Projektledare vid Institutionen för nordiska språk, Gruppen för nationella prov i svenska och svenska som andraspråk

E-post:
martina.moller[AT-tecken]nordiska.uu.se
Telefon:
018-471 6309
Mobiltelefon:
070-4250969
Besöksadress:
Thunbergsvägen 3 H, hus 9, plan 1
Uppsala universitet, Nordiska språk
Postadress:
Institutionen för nordiska språk, NP, Box 527
751 20 Uppsala

Doktorand vid Institutionen för nordiska språk

E-post:
martina.moller[AT-tecken]nordiska.uu.se
Telefon:
018-471 6309
Mobiltelefon:
070-4250969
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3L, hus 16 plan 2
Postadress:
Box 527
751 20 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Martina Möller
Senast uppdaterad: 2021-03-09