Johan Oscarsson

Timlärare vid Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik, Industriell teknik

E-post:
johan.oscarsson[AT-tecken]angstrom.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 169
751 04 Uppsala

Forskningsingenjör vid Tandemlaboratoriet

E-post:
johan.oscarsson[AT-tecken]physics.uu.se
Besöksadress:
Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 529
751 20 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.