Stavros Iliadis

handledare vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Forskargrupp; Obstetrisk och reproduktiv hälsoforskning

E-post:
stavros.iliadis[AT-tecken]kbh.uu.se
Besöksadress:
MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr
752 37 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

Mina kurser

Biografi

Specialistläkare i Obstetrik & Gynekologi

Akademiska Sjukhuset

Specialist Doctor in Obstetrics & Gynaecology

Uppsala University Hospital

PhD, Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa

Uppsala Universitet

PhD, Department of Women's and Children's Health

Uppsala University

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.