Josefin Lindgren

Biträdande universitetslektor vid Institutionen för nordiska språk

E-post:
josefin.lindgren[AT-tecken]nordiska.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3L, hus 16 plan 2
Postadress:
Box 527
751 20 UPPSALA

Akademiska meriter: FD

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Josefin Lindgren
Senast uppdaterad: 2021-03-09