Sören Spörndly-Nees

Universitetsadjunkt vid Institutionen för neurovetenskap, Åsenlöf: Fysioterapi

E-post:
Soren.Sporndly-Nees[AT-tecken]neuro.uu.se
Telefon:
018-471 4761
Mobiltelefon:
073-8342260
Besöksadress:
Rum BMC C2:2 BMC
Husargatan 3
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 593
751 24 UPPSALA

forskare vid Institutionen för neurovetenskap, Åsenlöf: Fysioterapi

Telefon:
018-471 4761
Mobiltelefon:
073-8342260
Besöksadress:
BMC
Husargatan 3
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 593
751 24 UPPSALA

Akademiska meriter: PhD

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Sören Spörndly-Nees
Senast uppdaterad: 2021-03-09