Elin Lövestam

biträdande universitetslektor vid Institutionen för kostvetenskap

E-post:
elin.lovestam[AT-tecken]ikv.uu.se
Telefon:
018-471 2329
Besöksadress:
BMC
Husargatan 3
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 560
751 22 UPPSALA

Mina kurser

Biografi

Jag är biträdande lektor i kostvetenskap, och är i min forskning intresserad av dietistens arbetssätt och yrkesidentitet. Jag disputerade år 2015 på en avhandling om innehåll och språk i dietistens dokumentation i patientjournaler. I nuläget arbetar jag tillsammans med forskare från Karolinska Institutet, Karolinska Universitetssjukhuset och Region Sörmland i ett projekt som handlar om att utveckla personcentrerade verktyg för att följa upp behandling av patienter med risk för undernäring.

Jag leder och koordinerar också sedan 2016 den internationella studien INIS: International Nutrition Care Process Implementation Survey. I denna studie deltar forskare från tio olika länder, och tillsammans undersöker vi användandet av en standardiserad arbetsmodell och terminologi bland dietister i olika delar av världen. Här hittar du mer information om INIS:http://ikv.uu.se/forskning/aktuella-forskningsprojekt/inis/

Jag undervisar också på dietistprogrammet och kostvetarprogrammet.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.