Amit Patel

forskningsingenjör vid Institutionen för teknikvetenskaper, Myfab Uppsala

E-post:
Amit.Patel[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 3142
Mobiltelefon:
070-1679496
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.