Joakim Munkhammar

Forskarassistent , Docent vid Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik, Byggteknik och byggd miljö

E-post:
joakim.munkhammar[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 3115
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
751 21 Uppsala
Postadress:
Box 534
751 21 Uppsala

Kort presentation

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

The focus of my research is on electric vehicle charging, photovoltaic power generation and electricity use in the built environment. My research is interdisciplinary but main my expertise regards mathematical modeling and simulations of these components. My teaching is focused on electrification of transport, solar energy and built environment energy systems.

Akademiska meriter: Docent i teknisk fysik

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.