Markus Lundström

Universitetslektor vid Sociologiska institutionen, Lärare och forskare

E-post:
markus.lundstrom[AT-tecken]soc.uu.se
Telefon:
018-471 1718
Mobiltelefon:
072-9999605
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3H
Postadress:
Box 624
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Jag är samhällsvetare med bakgrund i ekonomisk historia, internationella relationer och utvecklingsstudier. I min forskning, som kretsar kring motstånd och sociala rörelser, har jag studerat bonderörelser i det globala syd, urbana upplopp i det globala nord, och politiskt tänkande inom transnationell anarkism och fascism. Vid sociologiska institutionen undervisar jag för närvarande kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder, samt handleder uppsatsstudenter i socialpsykologi.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Markus Lundström