Sara Levander

forskare vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

E-post:
sara.levander[AT-tecken]edu.uu.se
Telefon:
018-471 2485
Besöksadress:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 2136
750 02 Uppsala

Kort presentation

Mitt forskningsintresse är inriktat mot högre utbildning, akademiskt arbete och karriärvägar inom akademin. Jag har ett särskilt intresse för bedömning och värdering av akademisk kompetens i samband med rekrytering och befordran av universitetslärare. I synnerhet har jag ägnat mig åt frågor om bedömning av pedagogisk skicklighet vid rekrytering och befordran av universitetslärare.

Mina kurser

Biografi

Pedagogisk skicklighet inom akademin
Inom ramen för mitt avhandlingsarbete (Levander, 2017) studerade jag bedömning av pedagogisk skicklighet vid rekrytering av universitetslärare. I avhandlingen utvecklas kunskap om pedagogisk skicklighet som bedömningsobjekt vid rekrytering och befordran inom akademin.

Resultatet visar att pedagogisk skicklighet tillskrivs en variation av kvalitativt skilda aspekter (som t.ex. undervisningserfarenhet, handledning av doktorander, utveckling och ledning av undervisning, kommunikation och interaktion inom och utom universitetet, genomgången högskolepedagogisk utbildning m.fl.), men att bara vissa aspekter ges särskild betydelse (som t.ex. omfattande undervisningserfarenhet och handledning av doktorander). Vid närmare analys framstår dessutom de olika aspekterna som en kvantitet, dvs. i termer av att den sökande har utfört en viss typ av aktivitet – med vilket resultat man utfört dessa uppgifter uppmärksammas inte i lika hög grad. Genom att summera och lista olika typer av aktiviteter likställs erfarenhet med skicklighet.

Vidare diskuteras och problematiseras kollegial bedömning som en form av expertutvärdering. Därtill synliggörs hur kollegial bedömning vid rekrytering och befordran befinner sig i skärningspunkten mellan akademiska kulturer och institutionella värden. Avhandlingens samlade kunskapsbidrag kan placeras i skärningen mellan bedömningsobjekt och bedömningspraktik.

Forskningsgruppen STEP
Som forskare i pedagogik tillhör jag forskningsgruppen STEP (Studies in Educational Policy and Educational Philosophy).
Läs mer: https://www.edu.uu.se/forskning/pedagogik/step/

Till forskningsgruppen är den nordiska e-tidskriften NordSTEP knuten.
Läs mer: https://www.tandfonline.com/toc/znst20/current

Forskning

Avhandlingsprojekt: Akademin och pedagogisk skicklighet

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.