Janne Kontio

forskare vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

E-post:
janne.kontio[AT-tecken]edu.uu.se
Telefon:
018-471 7859
Besöksadress:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 2136
750 02 Uppsala

Kort presentation

Janne Kontio

Doctor of Philosophy (PhD) in education, currently working as a researcher and lecturer at Stockholm University and as a post doc at Karlstad University, Karlstad:(https://www.kau.se/csl/forskning/forskningsprojekt/projekt-finansierade-av-vr/uppkopplade-klassrum)

Main interests: Vocational education, Content and Language Integrated Learning, Classroom interaction, Language and identity

Conducts empirical research on bilingual vocational education

Defended his PhD thesis in June 2016

Mina kurser

Biografi

Janne Kontio

Doctor of Philosophy (PhD) in education, currently working as a researcher and lecturer at the department of Education at Stockholm University and as a post doc at Karlstad University, Karlstad: (https://www.kau.se/csl/forskning/forskningsprojekt/projekt-finansierade-av-vr/uppkopplade-klassrum)

Main interests: Vocational education, Content and Language Integrated Learning (CLIL), Classroom interaction, Language and identity

Conducts empirical research on bilingual vocational education.

Defended his PhD thesis in June 2016.

The title of his PhD thesis is "Auto Mechanics in English: Language Use and Classroom Identity Work." and focusses on students in Vocational Education being taught in and through a foreign language.

Kontio, J. (2016). Making Fun of Language Use : Teasing practices and hybrid language forms in auto mechanic student peer interactions. Linguistics and Education. Available online: http://dx.doi.org/10.1016/j.linged.2016.11.003

Kontio, J. & Evaldsson, A-C. (2015). Last year we used to call it a man’s hammer : (un)Making gender and materiality relevant in everyday vocational education. NORMA: International Journal for Masculinity Studies, 10:1

Kontio, J. & Sylvén, L-K. (2015). Language Alternation and Language Norm in Vocational Content and Language Integrated Learning (CLIL). The Language Learning Journal, 43:3

Kontio, Janne (2012) "Language alternation in vocational CLIL". Poster presented at the: NERA (Nordic Educational Research Association), Copenhagen, March 2012.

Kontio, Janne (2011) "Code-­‐switching in vocational content and language integrated learning (CLIL)". Presented at: NORDYRK (Nordiskt yrkespedagogiskt och yrkesdidaktiskt nätverk) Mariehamn, June 2011.

Kontio, Janne (2006) "Kielikylpy – språkbadsmodellen i Finland. Finska lärare och lärarstudenter reflekterar över språkbad" http://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/630/1/VT06-1350-4.pdf

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.