Tove Godskesen

Associerad forskare vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Centrum för forsknings- & bioetik (CRB)

E-post:
tove.godskesen[AT-tecken]crb.uu.se
Besöksadress:
BMC, Box 564, Husargatan 3, Uppsala
Postadress:
Box 564
751 22 UPPSALA

Kort presentation

Tove är sjuksköterska och docent i medicinsk etik vid Uppsala Universitet och lektor vid Ersta Sköndal Bräcke högskola i Stockholm. Hennes forskning bedrivs företrädesvis inom forskningsområdet Etik i klinisk läkemedelsforskning, med särskilt intresse för samtyckesprocessen, forskarens etiska utmaningar, samt hur vård och forskning bäst kan integreras i den kliniska vardagen. Tove forskar också på etiska frågor i palliativ vård. Hon är också ordinarie ledamot i Region Skånes etiska råd.

Akademiska meriter: leg sjuksköterska/RN

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Tove Godskesen
Senast uppdaterad: 2021-03-09