Charlotte Jandér

forskarassistent vid Institutionen för ekologi och genetik, Växtekologi och evolution

E-post:
charlotte.jander[AT-tecken]ebc.uu.se
Besöksadress:
Evolutionsbiologiskt Centrum (EBC)
Norbyvägen 18 D
Postadress:
Norbyvägen 18 D
752 36 UPPSALA

gästforskare vid Institutionen för läkemedelskemi, Farmakognosi

Besöksadress:
Uppsala biomedicinska centrum BMC, Husarg. 3
Postadress:
Box 574
751 23 UPPSALA

Akademiska meriter: MSc

Mina kurser

Biografi

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

For more information, please see my research website.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.