Emma Hovén

Forskare vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Forskargrupp; Reproduktiv hälsa

E-post:
emma.hoven[AT-tecken]kbh.uu.se
Besöksadress:
MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr
752 37 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

Kort presentation

Forskare vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap. Arbetar framförallt med studier inom projektet "Förekomst och utveckling av posttraumatisk stress hos föräldrar till cancerdrabbade barn".

Arbete som projektkoordinator vid U-CARE, se www.u-care.uu.se

Vid Uppsala Universitet arbetar jag för tillfället med studier om; hur föräldrar till barn med cancer upplever att deras arbetssituation och inkomst påverkas under och efter barnets behandling; föräldars levnadsförhållanden 5 år efter avslutad behandling; förekomst av PTSS över tid hos föräldrar till barn som drabbats av cancer med fokus på 5 år efter avslutad behandling respektive 5 år efter att barnet avlidit.

Övrigt vetenskapligt arbete:
Postdoktor vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa vid Karolinska Institutet, inom projektet: Ekonomisk situation, frånvaro från lönearbete och upplevd arbetsförmåga hos föräldrar till barn med cancer.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.