Molly Sundberg

forskare vid Institutionen för kulturantropologi och etnologi, Kulturantropologi; Anställda

E-post:
molly.sundberg[AT-tecken]antro.uu.se
Besöksadress:
Thunbergsvägen 3 H
Postadress:
Box 631
751 26 Uppsala

Nyckelord: africa statebuilding rwanda anthropology of development foreign aid

Mina kurser

Biografi

Jag arbetar för närvarande som forskare och vik. lektor vid Inst f kulturantropologi och etnologi.

Min antropologiska grundstudier startade vid Manchester University 2003 och slutade 2007 i Uppsala med en magister i kulturantropologi.

Efter examen jobbade jag i 4 år för Sida i Stockholm och i Rwanda. 2010 påbörjade jag doktorandutbildningen i kulturantropologi vid Uppsala universitet, och disputerade 2014 på en avhandling om statlig styrning och medborgarskapsutbildning i Rwanda. En omarbetad version av avhandlingen gavs ut som bok 2016 med titlen "Training for Model Citizenship" hos Palgrave Macmillan.

Efter ett års föräldraledighet påbörjade jag i september 2016 ett VR-finaniserat projekt som handlar om lokalanställda inom internationellt utvecklingssamarbete. Projektet beräknas vara klart 2019. Parallellt har jag utfört jag en pedagogisk studie tillsammans med Paul Agnidakis (FD i etnologi) om orsakerna bakom studieavbrott hos universitetsstuderande, finansierad av Rådet för lika villkor, Uppsala universitet.

Jag är koordinator för Forum för Afrikastudier, ett universitetsövergripande centrum för forskare som arbetar i och med Afrika vid Uppsala universitet.

Jag undervisar ett antal olika kurser, bl a Culture in Armed Conflict (15hp), och Antropologiska arbetssätt (7.5hp).

Forskning

Min forskning på doktorandnivå handlade om statlig styrning och medborgarskapsutbildning i Rwanda. Avhandlingen gavs ut som bok 2016 med titlen "Training for Model Citizenship" hos Palgrave Macmillan.

Just nu forskar jag inom utvecklingsantropologi. Sedan september i år (2016) studerar jag lokalanställda inom internationellt utvecklingssamarbete - ett individuellt, VR-finaniserat projekt som beräknas vara klart 2019. Tanken är att lyfta fram en grupp utvecklingsexperter som sällan uppmärksamas i studier av aktörer inom internationellt bistånd, nämligen alla de "nationella" eller "lokalanställda" experter som jobbar på ambassader och biståndskontor i utvecklingsländer.

Parallellt utför jag en mindre pedagogisk studie tillsammans med Paul Agnidakis (FD i etnologi) om orsakerna bakom studieavbrott hos universitetsstuderande, finansierad av Rådet för lika villkor, Uppsala universitet.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.