Molly Sundberg

Nyckelord: africa statebuilding rwanda anthropology of development foreign aid

Jag arbetar för närvarande som forskare och lärare vid Inst f kulturantropologi och etnologi.

Mina antropologiska grundstudier startade vid Manchester University 2003 och slutade 2007 i Uppsala med en magister i kulturantropologi.

Efter examen jobbade jag under 4 år för Sida i Stockholm och Kigali (Rwanda). År 2010 påbörjade jag doktorandutbildningen i kulturantropologi vid Uppsala universitet, och disputerade 2014 på en avhandling om statlig styrning och medborgarskapsutbildning i Rwanda. En omarbetad version av avhandlingen gavs ut som bok 2016 med titlen "Training for Model Citizenship" hos Palgrave Macmillan.

Under 2016-2019, efter ett års föräldraledighet, forskade jag om lokalanställda biståndsexperter anställda hos statliga aktörer inom internationellt utvecklingssamarbete. Projektet fnansierades av Kung. Vetenskapsrådet.

Under 2016-17 utförde jag en pedagogisk studie tillsammans med Paul Agnidakis (FD i etnologi) om orsakerna bakom studieavbrott hos universitetsstuderande, finansierad av Rådet för lika villkor, Uppsala universitet.

Under 2020-2022 kommer jag att forska om privata biståndsaktörer, deras relation till statligt bistånd, och vad som ligger bakom kommersiella aktörers växande betydelse inom internationellt utvecklingssamarbete. Projektet finanseras av Kungl. Vetenskapsrådet.

Jag är koordinator för Forum för Afrikastudier, ett universitetsövergripande centrum för forskare som arbetar i och med Afrika vid Uppsala universitet.

Från och med april 2020 är jag även samordnare för Masterprogrammet i Humaniora vid Historisk-filosofiska fakulteten.

Jag undervisar ett antal olika kurser, bl a Culture in Armed Conflict (15hp), och Antropologiska arbetssätt (7.5hp).

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Molly Sundberg
Senast uppdaterad: 2021-03-09