Molly Sundberg

Affilierad Forskare vid Institutionen för kulturantropologi och etnologi, Kulturantropologi; Anknutna

E-post:
molly.sundberg[AT-tecken]antro.uu.se
Besöksadress:
Thunbergsvägen 3 H
Postadress:
Box 631
751 26 UPPSALA

Nyckelord: africa statebuilding rwanda anthropology of development foreign aid

Jag arbetar som forskare och lärare vid Inst f kulturantropologi och etnologi.

Mina antropologiska grundstudier startade vid Manchester University 2003 och slutade 2007 i Uppsala med en magister i kulturantropologi.

Efter examen jobbade jag under 4 år för Sida i Stockholm och Kigali (Rwanda). År 2010 påbörjade jag doktorandutbildningen i kulturantropologi vid Uppsala universitet, och disputerade 2014 på en avhandling om statlig styrning och medborgarskapsutbildning i Rwanda. En omarbetad version av avhandlingen gavs ut som bok 2016 med titlen "Training for Model Citizenship" hos Palgrave Macmillan.

Under 2016-2019, efter ett års föräldraledighet, forskade jag om lokalanställda biståndsexperter anställda hos statliga aktörer inom internationellt utvecklingssamarbete. Projektet fnansierades av Vetenskapsrådet.

Under 2016-17 utförde jag en pedagogisk studie tillsammans med Paul Agnidakis (FD i etnologi) om orsakerna bakom studieavbrott hos universitetsstuderande, finansierad av Rådet för lika villkor, Uppsala universitet.

Under 2019-2020 var jag föräldraledig med mitt andra barn.

Under 2020-2023 forskar jag om privata biståndsaktörer, deras relation till statligt bistånd, och vad som ligger bakom kommersiella aktörers växande betydelse inom internationellt utvecklingssamarbete. Projektet finanseras av Vetenskapsrådet.

Jag är koordinator för Virtual Seminar in African Studies, ett samarbete mellan Uppsala universitet och Eduardo Mondlane Univesity i Mozambique.

Jag är även samordnare för Masterprogrammet i Humaniora vid Historisk-filosofiska fakulteten.

Jag undervisar ett antal olika kurser. Under VT 2021, Culture in Armed Conflicts (15hp).

Under 2020-2023 forskar jag om privata biståndsaktörer, deras relation till statligt bistånd, och vad som ligger bakom kommersiella aktörers växande betydelse inom internationellt utvecklingssamarbete. Projektet finanseras av Vetenskapsrådet (2019-03883).

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Molly Sundberg
Senast uppdaterad: 2021-03-09