Emma Håstad

doktorand vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Forskargrupp; Reproduktionsbiologi

E-post:
emma.hastad[AT-tecken]kbh.uu.se
Telefon:
018-611 5729
Mobiltelefon:
076-8829062
Besöksadress:
MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr
752 37 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

Kort presentation

Jag är doktorand i Matts Olovssons forskargrupp. Mina bihandledare är Riina Aarnio och Karin Glimskär Stålberg. Vi arbetar med ett projekt som rör uppföljning efter behandling av cellförändringar på livmoderhalsen. Nuvarande rutin är ett cellprov och HPV-test 4-6 månader efter behandling. Kvinnorna i vår studie får även göra självtest för HPV vid 3, 6 respektive 9 månader efter behandling. De följs därefter upp avseende återfall av cellförändringar.

Nyckelord: hpv cervixcancer

Jag har varit doktorand sedan 2012. De första åren arbetade jag med ett projekt som undersökte möjliga proteinmarkörer för att identifiera övergång till allvarligare former av cellförändringar på livmoderhalsen. Målet med projektet var att lättare kunna identifiera de kvinnor som behöver uppföljning, och kanske avstå eller förenkla uppföljningen för övriga. Vi använde oss av ett historiskt viktigt material från Falun och med hjälp av medarbetare på Protein Atlas-projektet i Uppsala letade vi efter lämpliga progressionsmarkörer. Tyvärr fick vi inga användbara resultat och detta delprojekt är nu avslutat.

Vi har också studerat socioekonomiska och andra riskfaktorer för livmoderhalscancer och cellförändringar på livmoderhalsen, vilket ledde fram till en publicerad artikel.

Nu har jag bytt forskargrupp och arbetar med ett projekt som rör uppföljning efter behandling av livmoderhalsförändringar. Hypotesen är att det räcker med HPV-test som uppföljning, och att den sedvanliga uppföljningen med cellprov och HPV-test efter fyra respektive sex månader kan ersättas med ett självtest för HPV tre månader efter behandlingen. Detta skulle innebära att man kan undvika ett besök hos barnmorska eller gynekolog vilket sparar resurser för sjukvården. Det är också betydligt enklare för kvinnan som kan göra testet i hemmiljö och slipper ta sig till sjukvården. Självtest för HPV är generellt väl accepterat av kvinnorna och medför oftast inget större obehag.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09