Emma Håstad

doktorand vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Forskargrupp; Reproduktionsbiologi

E-post:
emma.hastad[AT-tecken]kbh.uu.se
Telefon:
018-611 5729
Mobiltelefon:
076-8829062
Besöksadress:
MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr
752 37 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

Jag arbetar med ett projekt som rör cervixcancer. Cervixcancerförekomsten har minskat dramatiskt sedan införandet av cellprovskontroller. Men priset för detta är att nästan 30000 kvinnor varje år får besked om att dom har cellförändringar på livmodertappen som måste följas upp. Vårt projekt syftar till att identifiera markörer för övergång till allvarligare former av cellförändringar, så att vi lättare ska kunna identifiera de kvinnor som behöver uppföljning, och kanske avstå eller förenkla uppföljningen för övriga. Med hjälp av ett historiskt viktigt material från Falun och medarbetare på Protein Atlas projektet i Uppsala letar vi nu efter lämpliga progressionsmarkörer.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09