Victoria Sternhagen

Forskningsingenjör vid Institutionen för materialvetenskap, Myfab Uppsala (MSL)

E-post:
victoria.sternhagen[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 3018
Mobiltelefon:
070-4250491
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 35
751 03 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.