Hanna Taylor

administratör vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Administration

E-post:
hanna.taylor[AT-tecken]kbh.uu.se
Telefon:
018-471 6074
Besöksadress:
MTC-huset
Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr
752 37 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala

Kort presentation

Jag har en delad tjänst, där jag arbetar 50% med att administrera forskarutbildningen vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, samt 50% med forskaradministration vid enheten för internationell mödra- och barnhälsa (IMCH).

Jag arbetar främst med att administrera doktorander vid institutionen för kvinnors och barns hälsa, till exempel genom att granska ansökningar, registrera kurspoäng och förbereda för disputationer. Jag jobbar även speciellt med doktorander vid IMCH, genom att till exempel boka resor och hotell till de internationella doktoranderna, samt att hjälpa dem med visum och annat. Jag skriver också mötesanteckningar och arbetar med forskargruppernas hemsidor på IMCH samt GlobeLife, en plattform inom global hälsa. Sedan tillkommer diverse övriga uppgifter, såsom att organisera möten, registrering i DiVA och hjälp med ansökningar om forskningsanslag. Jag har också gjort trycksaker i InDesign.

Till och med augusti 2015 jobbade jag på institutionen för neurovetenskap, som administratör för Nordisk Förening för Fysiologi/Scandinavian Physiological Society. Där hade jag hand om kontakt och administration av medlemmar, föreningens hemsida, nyhetsbrev samt höll koll på ekonomin och kontakten med föreningens tidskrift, Acta Physiologica. Jag arbetade även med diverse saker för forskargruppen, såsom reseräkningar och beställningar. Den sista tiden jobbade jag även med kursadministration samt på Kunskapscentrum för Katastrofpsykiatri.

Jag har tidigare arbetat på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm, både med samlingarna (två år) och med administration (två år), på enheten för evertebratzoologi och forskningsavdelningen centralt. Jag har en examen i biologi från Uppsala universitet.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Hanna Taylor
Senast uppdaterad: 2021-03-09