Frida Buhre

Universitetslektor vid Litteraturvetenskapliga institutionen

E-post:
Frida.Buhre[AT-tecken]littvet.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 P
Postadress:
Box 632
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Jag forskar om hur föreställningar om tid påverkar den politiska retoriken, där jag kartlägger retoriska föreställningar om historisk tillhörighet, eviga principer, progression och nuets aktualitet, utifrån Hannah Arendts tänkande. År 2013 grundande jag International Rhetoric Workshop (IRW) som syftar till att internationalisera retorikfältet. Jag medverkar också i UR:s TV- och radioprogram Retorikmatchen.

Akademiska meriter: FK

Nyckelord: politisk teori retorisk teori temporalitet arendt samisk retorik

Mina kurser

Biografi

Kort CV

  • Fil.Lic., Retorik, 2015-06-11.
  • Grundare av International Rhetoric Workshop, IRW.
  • Buhre, F. (2016). “Hannah Arendt och framtidens dilemma”, i Fronesis, vol. 52-53, s. 210-220.
  • Bengtson, E. & Buhre, F. (red.) Förledd och förtjust: Andra generationens retorikvetare tar ordet. Södertörn retoriska studier 3, Huddinge: Södertörns högskola, ISBN: 978-91-87843-14-3.
  • Buhre, F. (2016, 11 november). ”Hannah Arendt and the Plurality of Beginnings”, National Communication Association 102:a konferens, Philadelphia, USA.
  • Pris: “Best Graduate Paper in Rhetoric and Political Theory”, Rhetoric Society of Europe, 2017.
  • Gästforskare, Rhetoric and Public Culture, Northwestern University, sep-dec 2013.

Se vidare nedladdningsbart CV

Forskning

The Rhetorical Power of the Anachronisms: Time and Arendt (Monografiavhandling)

Syftet med avhandlingen är att undersöka hur Hannah Arendt (1906-1975) presenterar tidsliga aspekter av den politiska talhandlingen. Avhandlingens utgångspunkt är att Arendt går ifrån idén om den framtidsorienterade och visionära politiska talhandlingen och väver in andra, mer anakronistiska tidsbegrepp för att förklara och förstå hur den politiska talhandlingen fungerar. Avhandlingen undersöker vilka makt- och styrandemekanismer som de anakronistiska tidsbegreppen möjliggör. Diskussionen förs utifrån fyra styrandemekanismer: den tyranniska, den auktoritära, den totalitära och den politiska. Avhandlingen kommer fram till att Arendts diskussion av dessa styrandemekanismer är centrerad kring tre tidsförståelser: 1. tyranniet baseras på en retorik om det evigt sanna som en flykt från det politiskas föränderlighet vilket reducerar talhandlingen till ett instrumentellt värde, 2. det auktoritära utgår ifrån traditionen som möjliggörande av politiska talhandlingar men som exkluderande av annorlunda talhandlingar både i nuet och i dåtiden, 3. det totalitära utgår ifrån framtida utopier men förvränger dessa så att konstant och arbiträr förändring blir målet, och slutligen, 4. det politiska där den politiska talhandlingen skapar plurala relationer mellan nuet och framtiden och dåtiden. Detta är anakronismens politiska potential och den möjliggör nya begreppsliga formationer av tid.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.