Elisabeth Jobs

Universitetslektor vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Vårdvetenskap

E-post:
elisabeth.jobs[AT-tecken]pubcare.uu.se
Telefon:
018-471 6649
Besöksadress:
BMC, Husargatan 3
Postadress:
Box 564
751 22 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.