Johanna Pettersson

Forskare vid Statsvetenskapliga institutionen, Forskare och lärare

E-post:
Johanna.Pettersson[AT-tecken]statsvet.uu.se
Telefon:
018-471 3374
Besöksadress:
Gamla Torget 6
Postadress:
Box 514
751 20 UPPSALA

forskare vid Centrum för forskning om religion och samhälle (CRS)

Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3C
751 20 Uppsala
Postadress:
Teologiska institutionen
Box 511
751 20 Uppsala

Kort presentation

Doktor i statsvetenskap. Forskar om frågor som rör staters suveränitet och politik som syftar till att reglera och kontrollera gränser. Disputerade i november 2018 med avhandlingen What's in a Line? Making Sovereignty through Border Policy. Mitt kommande projekt handlar om inre gränskontroller inom Sverige och EU.

Forskningsintressen: Politiska idéer, gräns- och migrationspolitik, suveränitet, policyanalys, internationella relationer, EU, populism, facklig organisering.

Nyckelord: political science international relations geopolitics european union migration comparative politics foreign policy analysis border studies international security political institutions public administration borders

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.