Markus Adolfsson

doktorand vid Statsvetenskapliga institutionen, Doktorander

E-post:
Markus.Adolfsson[AT-tecken]statsvet.uu.se
Telefon:
018-471 3375
Besöksadress:
Gamla Torget 6
Postadress:
Box 514
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Jag är doktorand vid Statsvetenskapliga institutionen och forskar om historiemedvetandet i den politiska debatten. Empiriskt ligger mitt fokus på svensk offentlig debatt under efterkrigsdecennierna (närmare bestämt 1946–1979). På ett teoretiskt plan är jag intresserad av hur kulturella tankekonventioner (i synnerhet konventionella tolkningar av de historiska sammanhangen) formar det offentliga samtalet.

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.