Lena Hedlund

Universitetsadjunkt vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Vårdvetenskap

E-post:
lena.hedlund[AT-tecken]pubcare.uu.se
Telefon:
018-471 6629
Mobiltelefon:
018-7278669
Besöksadress:
BMC, Husargatan 3
Postadress:
Box 564
751 22 UPPSALA

Universitetsadjunkt vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Grundutbildningen

E-post:
lena.hedlund[AT-tecken]pubcare.uu.s
Mobiltelefon:
018-7278669
Besöksadress:
BMC, Husargatan 3
Postadress:
Box 564
751 22 Uppsala

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09