Gunneli Ekberg

kursadministratör vid Institutionen för neurovetenskap, Söderberg: Oftalmiatrik

Telefon:
018-611 5135
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

kursadministratör vid Institutionen för neurovetenskap, Söderberg: Oftalmiatrik

E-post:
gunneli.ekberg[AT-tecken]neuro.uu.se
Telefon:
018-611 5135
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset ing85 3tr
751 85 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset, ing85 3tr
751 85 Uppsala

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09