Karolina Stenlund

Universitetsadjunkt vid Juridiska institutionen, Doktorander

E-post:
karolina.stenlund[AT-tecken]jur.uu.se
Telefon:
018-471 2061
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26
Postadress:
Box 512
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Jag disputerade den 11 juni 2021 i civilrätt på avhandlingen "Rättighetsargumentet i skadeståndsrätten". Min forskning behandlar den pågående rättsutvecklingen i civilrätten med avseende på det ökande inflytandet av RF, EKMR, Barnkonventionen och EU-stadgan. Mina intressen är civilrätt, mänskliga rättigheter, allmän rättslära och rättshistoria. Under hösten 2017 var jag gästdoktorand vid Harvard Law School under professor Duncan Kennedy. För närvarande innehar jag en gästlärartjänst på T3.

Nyckelord: mänskliga rättigheter civilrätt hermeneutik crt cls fri- och rättigheter skadeståndsrätt

Bakgrund:

Jur.Dr 2021
Gästforskare (Visiting Researcher) Harvard Law School 2017-2018 (6 månader)
Jur.kand. 2014
Teoretisk och praktisk filosofi

Intresseområden:

Civilrätt, särskilt skadeståndsrätt
Rättigheter
Skadebegreppet
CLS
Feminism
Rättshistoria

Undervisning:

Obligatoriska kurser: Terminskurs 2 (Skadeståndsrätt, Avtalsrätt, Kontraktsrätt, Fordringsrätt och Arbetsrätt).
Terminskurs 3 (Familjerätt)
Fördjupningskurser: Specialkursen i skadeståndsrätt
Handledare för examensarbeten

Övrigt:

Doktorandrepresentant i bedömningskommittén 2017- 2020
Ledamot i doktorandrådet 2014-2015
Vinnare av Alumnistiftelsens uppsatspris för bästa uppsats 2014
Amanuens 2010-2013
Ordförande i amanuenskollegiet 2012-2013
Redaktör och initiativtagare till antologin "Arbete och fest - skrifter från amanuenskollegiet vid juridiska fakulteten i Uppsala"

Civilrätt

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Karolina Stenlund
Senast uppdaterad: 2021-03-09