Karolina Stenlund

Universitetsadjunkt vid Juridiska institutionen, Doktorander

E-post:
karolina.stenlund[AT-tecken]jur.uu.se
Telefon:
018-471 2061
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26
Postadress:
Box 512
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Sedan hösten 2014 är jag doktorand i civilrätt vid Juridiska fakulteten i Uppsala under professor Håkan Andersson. Min avhandling behandlar rättighetsargumentet i skadeståndsrätten. Jag intresserar mig för den pågående rättsutvecklingen i civilrätten med avseende på det ökande inflytandet av RF, EKMR, barnkonventionen och EU-stadgan. Under hösten 2017 var jag gästdoktorand vid Harvard Law School under professor Duncan Kennedy.

Nyckelord: mänskliga rättigheter civilrätt hermeneutik crt cls fri- och rättigheter skadeståndsrätt

Bakgrund:
Gästforskare (Visiting Researcher) Harvard Law School 2017-2018 (6 månader)
Doktorand i civilrätt 2014 - nu
Jur.kand. 2014
Teoretisk och praktisk filosofi

Intresseområden:

Civilrätt, särskilt skadeståndsrätt
Rättigheter
Skadebegreppet
CLS
Feminism
Hermeneutik

Undervisning:

Obligatoriska kurser: Terminskurs 2 (Skadeståndsrätt, Avtalsrätt, Kontraktsrätt, Fordringsrätt och Arbetsrätt)
Fördjupningskurser: Specialkursen i skadeståndsrätt
Handledare för examensarbeten

Övrigt:

Doktorandrepresentant i rekryteringsgruppen för anställning av nya doktorander 2017- nu
Ledamot i doktorandrådet 2014-2015
Vinnare av Alumnistiftelsens uppsatspris för bästa uppsats 2014
Amanuens 2010-2013
Ordförande i amanuenskollegiet 2012-2013
Redaktör och initiativtagare till antologin "Arbete och fest - skrifter från amanuenskollegiet vid juridiska fakulteten i Uppsala"

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

Dissertation, Compensation for Violations of Human Rights in Sweden

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Karolina Stenlund
Senast uppdaterad: 2021-03-09