Karolina Stenlund

doktorand vid Juridiska institutionen, Doktorander

E-post:
karolina.stenlund[AT-tecken]jur.uu.se
Telefon:
018-471 2061
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26
Postadress:
Box 512
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Sedan hösten 2014 är jag doktorand i civilrätt vid Juridiska fakulteten i Uppsala under professor Håkan Andersson. Min avhandling behandlar rättighetsargumentet i skadeståndsrätten. Jag intresserar mig för den pågående rättsutvecklingen i civilrätten med avseende på det ökande inflytandet av RF, EKMR, barnkonventionen och EU-stadgan. Under hösten 2017 var jag gästdoktorand vid Harvard Law School under professor Duncan Kennedy.

Nyckelord: mänskliga rättigheter civilrätt hermeneutik crt cls fri- och rättigheter skadeståndsrätt

Mina kurser

Biografi

Bakgrund:
Gästforskare (Visiting Researcher) Harvard Law School 2017-2018 (6 månader)
Doktorand i civilrätt 2014 - nu
Jur.kand. 2014
Teoretisk och praktisk filosofi

Intresseområden:

Civilrätt, särskilt skadeståndsrätt
Rättigheter
Skadebegreppet
CLS
Feminism
Hermeneutik

Undervisning:

Obligatoriska kurser: Terminskurs 2 (Skadeståndsrätt, Avtalsrätt, Kontraktsrätt, Fordringsrätt och Arbetsrätt)
Fördjupningskurser: Specialkursen i skadeståndsrätt
Handledare för examensarbeten

Övrigt:

Doktorandrepresentant i rekryteringsgruppen för anställning av nya doktorander 2017- nu
Ledamot i doktorandrådet 2014-2015
Vinnare av Alumnistiftelsens uppsatspris för bästa uppsats 2014
Amanuens 2010-2013
Ordförande i amanuenskollegiet 2012-2013
Redaktör och initiativtagare till antologin "Arbete och fest - skrifter från amanuenskollegiet vid juridiska fakulteten i Uppsala"

Forskning

Dissertation, Compensation for Violations of Human Rights in Sweden

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.