Teresa Kupsc

1:e forskningsing vid Institutionen för fysik och astronomi, Administration och service

E-post:
teresa.kupsc[AT-tecken]physics.uu.se
Telefon:
018-471 3109
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Teknisk systemadministratör vid Avdelningen för universitetsgemensam IT, Infrastruktur och drift; System Unix/Linux

E-post:
teresa.kupsc[AT-tecken]uu.se
Telefon:
018-471 3109
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 7
752 37 UPPSALA
Postadress:
Box 256
75105 Uppsala

Teknisk systemadministratör vid Institutionen för informationsteknologi, Datordriften

Besöksadress:
Rum POL 4107 ITC, hus 1, 2 och 4, Lägerhyddsvägen 2
Postadress:
Box 337
751 05 UPPSALA

Akademiska meriter: MSc

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09