Linda Mathsson Alm

forskare vid Institutionen för immunologi, genetik och patologi, Klinisk immunologi; Forskargrupp Johan Rönnelid

Mobiltelefon:
070-2048483
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 20
751 85 Uppsala
Postadress:
Rudbecklaboratoriet
751 85 UPPSALA

Akademiska meriter: FM

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.