AnnaKarin Kriström

Kursadministratör (Tjänstledig) vid Centrum för genusvetenskap

E-post:
annakarin.kristrom[AT-tecken]gender.uu.se
Telefon:
018-471 2277
Besöksadress:
Villavägen 6
752 36 UPPSALA
Postadress:
Box 527
751 20 Uppsala
Tjänstledig:
2020-09-01 - 2021-05-31

Studieadministratör vid Avdelningen för gemensam service och administration

E-post:
annakarin.kristrom[AT-tecken]uu.se
Telefon:
0498-108233
Besöksadress:
Avdelningens finns både i Uppsala och Gotland
Postadress:
Uppsala/Gotland
00000 Uppsala/Visby

Kort presentation

Sedan den 15 september 2016 arbetar jag 80% som kursadministratör och studievägledare vid Centrum för genusvetenskap (Cfg).

Under höstterminen 2018 har jag ett tillägg i tjänsten (20%) för ledningsuppdrag, som biträdande föreståndare vid Cfg.

Vid sidan av arbetet sysslar jag med konstnärligt skapande, främst genom att transformera böcker till skulpturer. Jag kallar det AnnaKarins bokkonster.

Akademiska meriter: FD

Mina kurser

Biografi

Arbetsuppgifter vid Centrum för genusvetenskap

Kursadministration

Service till studenter, lärare och allmänhet så som:

  • studievägledning och stöd till studenter med funktionsvariationer
  • förmedling av information, kursregistrering, resultatrapportering, utskick, m.m. inom utbildningen i genusvetenskap
  • lokalbokning och schemaläggning
  • uppdatering av institutionens kursutbud i universitetets utbildningsdatabas

Biträdande föreståndare (ht 2018)

Biträder föreståndaren i olika frågor vid Cfg.

Forskning

Doktorsexamen i Litteraturvetenskap år 2006. Numera ej aktiv som forskare.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.