AnnaKarin Kriström

Kursadministratör vid Centrum för genusvetenskap

E-post:
annakarin.kristrom[AT-tecken]gender.uu.se
Telefon:
018-471 2277
Besöksadress:
Villavägen 6
752 36 UPPSALA
Postadress:
Box 527
751 20 Uppsala

Kort presentation

Till och med september 2021 arbetar jag 80% som kursadministratör och studievägledare vid Centrum för genusvetenskap (Cfg).

Från den 1 oktober övergår jag till en tjänst vid Institutionen för speldesign på Campus Gotland i Visby.

***

Vid sidan av arbetet sysslar jag med konstnärligt skapande, främst genom att transformera böcker till skulpturer. Jag kallar det AnnaKarins bokkonster.

Akademiska meriter: FD

Arbetsuppgifter vid Centrum för genusvetenskap

Kursadministration

Service till studenter, lärare och allmänhet så som:

  • studievägledning och stöd till studenter med funktionsvariationer
  • förmedling av information, kursregistrering, resultatrapportering, utskick, m.m. inom utbildningen i genusvetenskap
  • lokalbokning och schemaläggning
  • uppdatering av institutionens kursutbud i universitetets utbildningsdatabas

Biträdande föreståndare (ht 2018)

Biträder föreståndaren i olika frågor vid Cfg.

Doktorsexamen i Litteraturvetenskap år 2006. Numera ej aktiv som forskare.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

AnnaKarin Kriström
Senast uppdaterad: 2021-03-09