AnnaKarin Kriström

Studieadministratör vid Avdelningen för gemensam service och administration

E-post:
annakarin.kristrom[AT-tecken]uu.se
Telefon:
0498-108233
Besöksadress:
Avdelningen finns både i Uppsala och Gotland
Postadress:
Uppsala/Gotland
00000 Uppsala/Visby

Studieadministratör vid Avdelningen för gemensam service och administration

Besöksadress:
Avdelningen finns både i Uppsala och Gotland
Postadress:
Uppsala/Gotland
00000 Uppsala/Visby

Kursadministratör (Tjänstledig) vid Centrum för genusvetenskap

E-post:
annakarin.kristrom[AT-tecken]gender.uu.se
Telefon:
018-471 2277
Besöksadress:
Villavägen 6
752 36 UPPSALA
Postadress:
Box 527
751 20 Uppsala
Tjänstledig:
2020-09-01 - 2021-05-31

Kort presentation

Under läsåret 2020-2021 arbetar jag som studieadministratör vid Studentservice på Campus Gotland och är under perioden tjänstledig från Centrum för genusvetenskap.

Sedan den 15 september 2016 arbetar jag 80% som kursadministratör och studievägledare vid Centrum för genusvetenskap (Cfg).

Vid sidan av arbetet sysslar jag med konstnärligt skapande, främst genom att transformera böcker till skulpturer. Jag kallar det AnnaKarins bokkonster.

Akademiska meriter: FD

Arbetsuppgifter vid Centrum för genusvetenskap

Kursadministration

Service till studenter, lärare och allmänhet så som:

  • studievägledning och stöd till studenter med funktionsvariationer
  • förmedling av information, kursregistrering, resultatrapportering, utskick, m.m. inom utbildningen i genusvetenskap
  • lokalbokning och schemaläggning
  • uppdatering av institutionens kursutbud i universitetets utbildningsdatabas

Biträdande föreståndare (ht 2018)

Biträder föreståndaren i olika frågor vid Cfg.

Doktorsexamen i Litteraturvetenskap år 2006. Numera ej aktiv som forskare.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

AnnaKarin Kriström
Senast uppdaterad: 2021-03-09