Charlotte Platzer Björkman

professor vid Institutionen för teknikvetenskaper, Fasta tillståndets elektronik

E-post:
Charlotte.Platzer[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 3120
Mobiltelefon:
070-1679785
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen. 1
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

föreståndare vid Institutionen för geovetenskaper, CEMUS

E-post:
charlotte.p-bjorkman[AT-tecken]cemus.uu.se
Mobiltelefon:
070-1679785
Besöksadress:
Villavägen 16
75236 Uppsala
Postadress:
Villavägen 16
75236 Uppsala

Kort presentation

Jag är professor i fasta tillståndets elektronik och forskar på tunnfilmssolceller baserade på materialen Cu(In,Ga)Se2, CIGS, och Cu2ZnSn(S,Se)4, CZTS. Målet är att förstå hur materialegenskaper och gränsytor mellan de tunna filmerna påverkar solcellens funktion. Med den kunskapen kan vi utveckla tillverkningsprocesser för effektivare solceller till låg kostnad.

Akademiska meriter: Tekn dr, Docent i teknisk fysik med inriktning mot elektronik

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.