Marie Johansson

enhetschef vid HR-avdelningen, Löneenheten

E-post:
marie.johansson[AT-tecken]uadm.uu.se
Telefon:
018-471 1740
Besöksadress:
Dag Hammarskjöldsväg 7
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 256
751 05 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.