Jan Saras

forskningsingenjör vid Institutionen för medicinsk cellbiologi, Forskargrupp Sebastian Barg

E-post:
Jan.Saras[AT-tecken]mcb.uu.se
Telefon:
018-471 4967
Besöksadress:
BMC
Husargatan 3
751 23 Uppsala
Postadress:
Box 571
751 23 UPPSALA

Akademiska meriter: Dr med. vet.

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.