Henrik Edgren

Universitetslektor vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

E-post:
henrik.edgren[AT-tecken]edu.uu.se
Telefon:
018-471 2455
Mobiltelefon:
070-1679578
Besöksadress:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 2136
750 02 Uppsala

Kort presentation

Jag heter Henrik Edgren och är för tillfället prefekt vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier. Jag har tidigare även varit studierektor samt lärare och forskare vid samma institution. Mitt huvudsakliga forskningsämne är utbildningshistoria och jag har disputerat i historia här vid Uppsala universitet.

.

Mina kurser

Biografi

Jag är född 1972 och är fil dr i historia vid Uppsala universitet. Jag disputerade 2005 och min avhandling handlade om politisk press och uppbyggandet av en svensk nationell identitet efter 1809-1810 års omvälvande politiska, militära och ekonomiska händelser. Mina andra forskningsintressen rör främst folkskolans framväxt och innehåll under 1800-talet. Förutom att vara verksam vid Uppsala universitet har jag varit lärare och forskare på Linnéuniversitetet i Växjö-Kalmar, på Försvarshögskolan i Stockholm samt vid Stockholms universitet. Sedan september 2012 är jag lektor i utbildningshistoria vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier. Där har jag också varit studierektor.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.