Hans Bernhoff

Professor i elektricitetslära med inriktn m högpresterande system vid Institutionen för elektroteknik, Elektricitetslära

E-post:
hans.bernhoff[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 5814
Mobiltelefon:
070-4250834
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 534
751 21 Uppsala

Akademiska meriter: TeknD, Docent i teknisk fysik med inriktning mot elektricitetslära

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.