Marjam Ott

forskare , docent vid Institutionen för teknikvetenskaper, Tillämpad materialvetenskap

E-post:
Marjam.Ott[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 7911
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
752 37 UPPSALA
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Akademiska meriter: Docent i teknisk fysik med inriktning mot materialvetenskap

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.