Malin Engelmark

enhetschef vid Områdeskanslier, Kansliet för medicin och farmaci; Enheten för utbildningsstöd

E-post:
malin.engelmark[AT-tecken]uadm.uu.se
Telefon:
018-471 7269
Besöksadress:
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 256
751 05 UPPSALA

Kort presentation

Enhetschef, enheten för utbildningsstöd, med dr, PhD

Enheten för utbildningsstöd ger administrativt stöd och service till kommittéer, ordföranden och programansvariga som fattar beslut i frågor om utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Vi jobbar även med kommittén för lika villkor och internationalisering av utbildning.

Som enhetschef jobbar jag med ledarskap, personalansvar, bemanning, rekrytering, verksamhetsplanering och verksamhetsstöd.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Malin Engelmark