Dan Bäcklund

forskare docent vid Ekonomisk-historiska institutionen

E-post:
Dan.Backlund[AT-tecken]ekhist.uu.se
Telefon:
018-471 1219
Besöksadress:
Ekonomikum
Kyrkogårdsgatan 10
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

Akademiska meriter: docent

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.