Louise Rügheimer

utbildningsledare vid Områdeskanslier, Kansliet för medicin och farmaci; Enheten för utbildningsstöd

E-post:
louise.rugheimer[AT-tecken]uadm.uu.se
Telefon:
018-471 7575
Mobiltelefon:
070-1679257
Besöksadress:
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 256
751 05 UPPSALA

Kort presentation

Utbildningsledare för farmaceutiska fakulteten. Utbildningsledaren ger administrativt stöd och service till farmaceutiska fakulteten, farmaceutiska fakultetens kommitté för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (GRUFF) och dess ordförande.

Akademiska meriter: MD

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.