Göran Lindström

universitetslektor i industriell teknik vid Institutionen för teknikvetenskaper, Industriell teknik

E-post:
Goran.Lindstrom[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 7730
Mobiltelefon:
070-9102574
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.