Karl Axelsson

forskare affilierad vid Litteraturvetenskapliga institutionen

E-post:
karl.axelsson[AT-tecken]littvet.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 P
Postadress:
Box 632
751 26 UPPSALA

Nyckelord: addison shaftesbury periodical essays taste culture of politeness aesthetics

Forskningsintressen

Brittisk 1700-talsestetik, smakomdömet, Shaftesbury, Addison, kaffehuskultur, Hume, Hobbes, Locke, dagsessäer, översättningsteori, digital humaniora

Böcker

 • Political Aesthetics: Addison and Shaftesbury on Taste, Morals, and Society (London: Bloomsbury, 2019)

 • Beyond Autonomy in Eighteenth-Century British and German Aesthetics (New York: Routledge, 2020), Routledge Studies in Eighteenth-Century Philosophy, red. Karl Axelsson, Mattias Pirholt och Camilla Flodin

 • Svensk översättning av den tredje earlen av Shaftesbury, Moralisterna. En filosofisk rapsodi bestående av en redogörelse för vissa samtal om naturfilosofiska och moraliska frågor (Stockholm: Thales, 2020)

 • The Sublime: Precursors and British Eighteenth-Century Conceptions, diss. Uppsala universitet, (Oxford: Peter Lang, 2007)

 • Tystnad! Tagning! (Torsby: Heidruns förlag, 2000), om svensk filmhistoria (1919–1968)

Refereegranskade artiklar/kapitel

 • "Introduction", Beyond Autonomy in Eighteenth-Century British and German Aesthetics (New York: Routledge, 2020), Routledge Studies in Eighteenth-Century Philosophy, red. Karl Axelsson, Mattias Pirholt och Camilla Flodin, 1–17

 • "Beauty, Nature, and Society in Shaftesbury's The Moralists", Beyond Autonomy in Eighteenth-Century British and German Aesthetics (New York: Routledge, 2020), Routledge Studies in Eighteenth-Century Philosophy, red. Karl Axelsson, Mattias Pirholt och Camilla Flodin, 47–69

 • "Inledning", Moralisterna. En filosofisk rapsodi bestående av en redogörelse för vissa samtal om naturfilosofiska och moraliska frågor, översättning Karl Axelsson (Stockholm: Thales, 2020)

 • "Shaftesbury om poetisk sanning och det naturliga samhället", Lychnos: Årsbok för idé- och lärdomshistoria 2017, Lärdomshistoriska samfundet, red. Katarina Leppänen, 11-25

 • "Contemplation or Manipulation? Aesthetic Perspectives on Nature and Animals from Shaftesbury to Bio-Art", International Yearbook of Aesthetics, red. Zoltán Somhegyi (Santa Cruz, California: International Association for Aesthetics, 2017), 29-41

 • "A Realized Disposition: Shaftesbury on Natural Affections and Taste", New Ages, New Opinions: Shaftesbury in his World and Today, red. Patrick Müller (Frankfurt: Peter Lang, 2014), 27–45

 • "'Taste is not to conform to the art, but the art to the taste': Aesthetic Instrumentalism and the British Body Politic in the Neoclassical Age", Journal of Aesthetics & Culture, 2013:5, 1–16

 • "Den (o)föränderliga naturen: Smakomdöme och bildning i The Tatler, The Spectator och The Guardian i början av 1700-talet", Sjuttonhundratal: Nordic Yearbook for Eighteenth-Century Studies, 2011, 72–92, http://www.ub.uit.no/baser/septentrio/index.php/1700/article/view/2387

 • "Mellan känslor och normer. Hume om smakomdömet och kritikern", Förnuft, känsla och moral: Perspektiv på David Hume, red. Robert Callergård (Stockholm: Thales, 2011), 13–33

 • "Joseph Addison and General Education: Moral Didactics in Early Eighteenth-Century Britain", Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 2009:2, 144–166

Artiklar

 • "Shaftesbury på svenska: Moralisterna, Richard Hejll och översättandets konst", Biblis, Kungliga biblioteket, 2016/2017:76, 43–47

 • ”Shaftesbury auf Deutsch: Estetik, Bildung och ett intresselöst intresse”, Biblis, Kungliga biblioteket, 2013:63, 62–67

 • ”De brittiska moralisterna: Konsten att bilda ett smakomdöme och förnedra en slav”, Subaltern (Bokförlaget h:ström – Text & Kultur), 2012:4, 60–63

 • ”Konst och Moral i 1700-talets Storbritannien: Folkbildande publicist lade grunden till dagskritiken”, Tvärsnitt, Vetenskapsrådet, 2009:3, 35–38

 • ”Joseph Addison och The Spectator – Borgerlighetens folkbildare”, Noesis. Idéhistorisk tidskrift, Stockholms universitet, 2008:4, 5–13

 • ”Från idé till fantasi. Om modernitet och modernism”, Valör. Konstvetenskapliga studier, Uppsala universitet, 2003:2–3, 7–21

Recensioner/populärvetenskap

 • Recension av Maria Semi, Music as a Science of Mankind in Eighteenth-Century Britain (Farnham: Ashgate, 2012), Eighteenth-Century Music (Cambridge: Cambridge University Press), vol. 10, nr. 1, 2013, 16–18

 • Recension av Jenny Davidson, Breeding: A Partial History of the Eighteenth Century (New York: Columbia University Press, 2009), English Studies. A Journal of English Language and Literature (London: Routledge/Taylor & Francis), vol. 93, nr. 4, 2012, 493–495

 • ”Könsspecifika erfarenheter och transpersonen i akademin”, recensionsessä av Fredrik Bondestams Könsmedveten pedagogik för universitets- och högskolelärare – en introduktion och bibliografi (Stockholm: Liber Utbildning, 2004), Tidningen Kulturen, 16.4.2009

 • Recension av Aesthetics: A Comprehensive Anthology, red. Steven Cahn och Aaron Meskin (Oxford: Blackwell, 2008) samt English Literature in Context, red. Paul Poplawski (Cambridge: CUP, 2008), TFL – Tidskrift för litteraturvetenskap, 2008:2, 94–98

 • ”Kulturindustrin”, DN, 11.2.2008 (medförfattare Fil. dr Camilla Flodin, Filosofiska institutionen, avdelningen för estetik, Uppsala universitet)

 • ”Hyllning till osäkerhetens skönhetsvärde”, understreckare om Alexander Nehamas Only a Promise of Happiness: The Place of Beauty in a World of Art (Princeton: PUP, 2007), Svenska Dagbladet, 13.7.2007

 • ”Höjd över livets medelmåttiga stunder”, understreckare om James Kirwans Sublimity: The Non-Rational and the Irrational in the History of Aesthetics (New York: Routledge, 2005), Svenska Dagbladet, 28.9.2005

 • ”Queer på film” [om The New Queer Cinema], Upsala Nya Tidning, 26.10.2001

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Karl Axelsson
Senast uppdaterad: 2021-03-09