Lars Lannfelt

Professor vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Geriatrik; Molekylär geriatrik/ Rudbecklaboratoriet

E-post:
Lars.Lannfelt[AT-tecken]pubcare.uu.se
Telefon:
018-611 7189
Mobiltelefon:
070-6668230
Fax:
018-611 7150
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 20
Postadress:
Rudbecklaboratoriet
751 85 Uppsala

Akademiska meriter: överläk.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09