Henrik Ottosson

universitetslektor vid Institutionen för kemi - Ångström, Syntetisk molekylär kemi

E-post:
henrik.ottosson[AT-tecken]kemi.uu.se
Telefon:
018-471 7476
Besöksadress:
Ångströmslaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 523
751 20 Uppsala

koordinator vid Institutionen för geovetenskaper, Uppsala University Sustainability Initiatives (UUSI)

Besöksadress:
Geocentrum, Villavägen 16
752 36 Uppsala
Postadress:
Villavägen 16
752 36 UPPSALA

Akademiska meriter: PhD, Docent

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.