Katarina Karlsson

Controller vid Områdeskanslier, Kansliet för humaniora och samhällsvetenskap

E-post:
katarina.karlsson[AT-tecken]uadm.uu.se
Telefon:
018-471 2309
Besöksadress:
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 256
751 05 UPPSALA

Ekonom vid Institutionen för informationsteknologi, Administrativa gruppen

E-post:
katarina.karlsson[AT-tecken]it.uu.se
Telefon:
018-471 2309
Besöksadress:
Rum POL 4111 ITC, hus 1, 2 och 4, Lägerhyddsvägen 2
Postadress:
Box 337
751 05 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09