Marco Lattuada

doktorand vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Klinisk fysiologi

E-post:
lattuadamarco[AT-tecken]tiscalinet.it
Telefon:
018-611 5165
Mobiltelefon:
+39-340 3880240
Fax:
018-611 4153
Besöksadress:
Rum UAS Ing. 40, 3 tr. Akademiska sjukhuset, ingång 40, 3 tr
Postadress:
Akademiska sjukhuset, Ingång 40, 5 tr
751 85 UPPSALA

Akademiska meriter: MD

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.