Sara Lind

forskare vid Institutionen för kemi - BMC, Analytisk kemi; Lind grupp

E-post:
sara.lind[AT-tecken]kemi.uu.se
Telefon:
018-471 3693
Besöksadress:
Husargatan 3 (D5)
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 599
75124 Uppsala

Kort presentation

 • Forskningsledare som utvecklar nya analysmetoder för proteiner och posttranslationella proteinmodifieringar med masspektrometri.
  The Lind lab: Docent Sara (Bergström Lind)
  Postdoktor Alberto Valdés
  Doktorand Eszter Kassa
  http://www.kemi.uu.se/forskning/analytisk-kemi/lind-group/#anchor-381124
 • Head of MS-based proteomics Uppsala
  https://www.kemi.uu.se/research/core-facilities/mass-spectrometry-based-proteomics/
 • Studierektor för forskarutbildningen (FUS), Inst. Kemi-BMC.

Nyckelord: infection analytical chemistry proteomics posttranslational modifications mass spectrometry affinity proteomics cancer chromatography life science sciecne for life laboratory phosphoproteomics systmes biology slims biobanked tissue adenovirus proteomics host-pathogen interaction

Mina kurser

Forskning

i) Identification of phosphorylation in biological systems. Development and implementation of novel enrichment tools.

ii) MS-based proteomcis of biobanked tissue

iii) Host-pathogen interactions

iV) Adeonovirus proteomics.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.