Klas-Håkan Eklund

gästforskare vid Institutionen för teknikvetenskaper, Fasta tillståndets elektronik

Mobiltelefon:
070-7316958
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen. 1
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Akademiska meriter: Hedersdoktor FDhc, Tekn.Dr

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.