Marigo Oulis

Universitetsadjunkt i civilrätt vid Juridiska institutionen, Doktorander

E-post:
marigo.oulis[AT-tecken]jur.uu.se
Telefon:
018-471 2606
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26
Postadress:
Box 512
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Jag är sedan den 1 januari 2015 doktorand i civilrätt. Hösten 2017 tillbringade jag på Harvard Law School som gästforskare. Mitt avhandlingsämne rör återgång av egendom och värdeersättning. Frågeställningen uppkommer inte endast vid hävning eller avtals ogiltighet utan också vid återvinning i konkurs och återbäring enligt aktiebolagslagen. Jag är särskilt intresserad de frågor, och glidningar i rätten, som uppstår i glappen mellan discipliner och rättsområden.

Nyckelord: civilrätt avtalsrätt köprätt obehörig vinst

Jur. kand. 2005, Uppsala universitet

Advokat 2012-2015 (utträde 2015 för doktorandstudier)

Jag har bakgrund som ombud och har tidigare huvudsakligen varit verksam inom tvistelösning och då särskilt arbetat med kommersiella skiljeförfaranden. Omedelbart efter avslutad juristutbildning undervisade jag på heltid i sakrätt på terminskurs 3, vid Uppsala universitet. Jag har därefter regelbundet undervisat i sakrätt/finansiering och skiljemannarätt vid Stockholms universitet. Jag har under lång tid funderat på frågor som relaterar till värdeersättning. Jag är också intresserad av de spänningar som kan uppstå när t.ex. köprätt och aktiebolagsrätt möts.

Handledare: Professor Laila Zackariasson
Biträdande handledare: Docent Sandra Friberg

CV i korthet

2017, Harvard Law School, Visiting researcher under sponsorat av Professor Duncan Kennedy

2015-, Uppsala universitet, doktorand

2008-, Setterwalls Advokatbyrå (tjänstledig)

2007- 2016, Stockholms universitet, gästlärare

2008, Attunda tingsrätt, beredningsjurist

2006-2007, Södra Roslags tingsrätt, tingsnotarie

2005, Uppsala universitet, gästlärare

2004, Aristotelio Panepistimio, Thessaloniki, Erasmus

1998-1999, 2003, Södertörns Högskola, Idéhistoria

Förtroendeuppdrag

2018/2019 Vice ordförande Doktorandrådet, ordinarie ledamot fakultetsnämnden

2018 Valberedningen Doktorandrådet

2014-2016 Revisor och Revisorssuppleant YAS (Young Arbitrators Sweden)

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Marigo Oulis
Senast uppdaterad: 2021-03-09