Marta Röing

Associerad forskare vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Hälso- och sjukvårdsforskning

E-post:
marta.roing[AT-tecken]pubcare.uu.se
Mobiltelefon:
072-2523232
Fax:
018-471 6675
Besöksadress:
BMC, Husarg. 3
Postadress:
Box 564
751 22 UPPSALA

Kort presentation

Associerad forskare, medlem i gruppen hälso- och sjukvårdsforskning. Forskning inriktar sig på patienternas och vårdpersonalens upplevelser av sjukdom och vård samt kvalitativa metoder inom hälso- och sjukvårdsforskning.

Mina kurser

Biografi

Avslutade projekt

Projekttitel: Ungdomar och egenvård

Uppdragsgivare: Läkemedelsverket

Ett projekt i samarbete med forskarna Ingeborg Björkman, Pia Bastholm-Rahmner och Inger Holmström. Uppdraget innebar att undersöka hur ungdomar använder och tänker kring egenvårdsläkemedel, det vill säga läkemedel som kan köpas utan recept. Hösten 2011 genomfördes tio fokusgruppsintervjuer med totalt 77 gymnasieungdomar runt om i landet. Resultatet förväntas kunna användas av Läkemedelsverket för information och utbildningsinsatser samt för en landsomfattande enkät till ungdomar.

Undervisning

Kvalitativ metod och fenomenologi på masternivå (Uppsala universitet, 2009, 2010, 2011,2012).

Curriculum vitae

Medicine doktorsexamen, Uppsala Universitet på avhandlingen ” UnderstandingOral Cancer – A Lifeworld Approach” (2007)

Basutbildning i Psykoterapi, Stockholm, Sverige (1999/2001)

Svensk tandläkarlegitimation (1977)

Doctor of Dental Surgery Degree, Faculty of Dentistry, University of Toronto, Kanada (1967)

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.