Maria Grafström

Associerad forskare vid Företagsekonomiska institutionen

Telefon:
018-471 1618
Besöksadress:
Ekonomikum
Kyrkogårdsgatan 10, entrance C
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

Akademiska meriter: FD, docent

Mina kurser

Biografi

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

Maria Grafström is an associate researcher at Uppsala University’s Department of Business Studies. She teaches management, organization, and communication at the undergraduate program.

During the spring of 2012 (March-June), Maria is a visiting academic at School of Management at Australian School of Business, University of New South Wales in Sydney, Australia.

Maria’s main research interests concern the relationship between media and corporations and how media – not the least online media – create conditions for corporations. Her studies include news production, corporate communication, reputation management, and corporate social responsibility (CSR).

Research Projects

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.