Gunilla Myreteg

universitetslektor vid Företagsekonomiska institutionen

E-post:
gunilla.myreteg[AT-tecken]fek.uu.se
Telefon:
018-471 2581
Besöksadress:
Ekonomikum
Kyrkogårdsgatan 10, entrance C
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

universitetslektor vid Institutionen för informationsteknologi, Visuell information och interaktion

Besöksadress:
Rum POL 2145 ITC, hus 1, 2 och 4, Lägerhyddsvägen 2
Postadress:
Box 337
751 05 UPPSALA

Akademiska meriter: ED

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.